XXV. postgraduální diabetologický seminář Brno 2021

Obsah sránek je určen pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

4. - 5. 6. 2021

Dovolujeme si Vás pozvat ke shlédnutí záznamu XXV. postgraduálního diabetologického semináře Brno 2021, který se konal 4. – 5. 6. 2021 v kongresové hale hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Center, Křížkovského 20, Brno.

Akce je pořádána pod záštitou ČDS a je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání lékařů. 

ZÁZNAM PŘEDNÁŠEK LZE SLEDOVAT NÍŽE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

Před zahájením sledování prosím vyplňte tyto informace:

pátek

Flekač M.: Rozšíření možností včasné léčby DM 2. typu

Přehrát video

Horová E.: Potenciál přípravku Tresiba u aktivních diabetiků 1. typu

Přehrát video

Souček M.: Vaskulární věk – můžeme ho ovlivnit?

Přehrát video

Bednařík J.: Bolestivá diabetická neuropatie

Přehrát video

Šmahelová A.: Double diabetes                             

Přehrát video

Haluzík M.: Nefroprotektivní účinky nových antidiabetik

Přehrát video

Žák P.: Toujeo: Nová data, nové benefity pro klinickou praxi

Přehrát video

Račická E.: Metformin a střevo                   

Přehrát video

Šoupal J.: Implantabilní CGM – kdy, komu, jak

Přehrát video

Svačina Š.: Akutní infekce a diabetes       

Přehrát video

Olšovský J.: Jak může empagliflozin zlepšit prognózu pacienta s DM 2. typu se srdečním selháním

Přehrát video

sobota

Doležalová B.: Fixní nebo volná kombinace basálního inzulínu a GLP-1RA

Přehrát video

Prázný M.: Technologie v diabetologii – kde jsme nyní a co bude dál

Přehrát video

Došková H: Diabetická retinopatie            

Přehrát video

Bělobrádková J.: Pregestační diabetes   

Přehrát video

Adamíková A.: Parvovirová infekce v graviditě diabetičky 1. typu

Přehrát video

Olšovský J.: Předoperační příprava diabetika

Přehrát video

Stránský O.: Endokrinní příčiny poruch fertility

Přehrát video

Andrysík T.: Incidentalomy nadledvin       

Přehrát video